Nhận đơn hàng, liên hệ của khách hàng từ web về mail như thế nào?

Khi khách hàng vào website mà bạn tạo trên Webvua và phát sinh đơn hàng thì đơn hàng đó sẽ về đâu? Cũng như khách hàng sẽ nhấn vào nút liên hệ và điền lại thông tin liên hệ của họ thì thông tin đó sẽ ở đâu?

Bạn sẽ tìm đơn hàng mà khách hàng đặt, thông tin liên hệ của khách ở đâu và cần làm gì để đơn hàng, thông tin liên hệ đó thông báo về mail của bạn?

Đầu tiên bạn hãy vào webvua.com và đăng nhập, bạn nhấp vào tên của bạn sẽ ra đơn hàng và thông tin liên hệ nhé!

 

Hoặc bạn nhìn bên phải bên trên, nút 3 gạch kế bên logo Webvua để tìm đơn hàng và thông tin liên hệ nhé!

 

 

Còn nếu bạn muốn đơn hàng và thông tin liên hệ gởi về mail của bạn để bạn nhìn thấy đơn hàng, thông tin liên hệ thông báo ngay trên điện thoại của bạn thì hãy vào quản trị web đó --> thay đổi mail trong web thành mail của bạn thì mọi đơn hàng và thông tin liên hệ sẽ gởi về mail của bạn (nhớ phải ghi đúng mail của bạn nhé)

 

 

Lưu ý: mỗi web thì đều có phần điền thông tin mail, bạn có thể tìm ở cuối trang hoặc đầu trang đều được nhé!