Cách đổi icon và tên trên tab web

Bạn đổi chỗ này ở đâu?

 

Bước 1: bạn đăng nhập webvua và nhấn vào "web đã tạo"

 

Bước 2: bạn quản trị 1 web để thay đổi icon và tên của tab web

 

Bước 3: bạn nhấn vào nút "seo" dưới cuối trang quản trị web và thay đổi icon và Tiêu đề trang (Title) rồi lưu cấu hình lại là xong

 

Lưu ý: Bạn cần xem bài viết Hướng dẫn cách SEO web để biết cách ghi Tiêu đề trang (Title), Mô tả trang (Decription), Từ khóa(Keyword)