Chính sách bảo mật của WEBVUA

 

1. Những đối tượng có thể sử dụng Webvua

 

Khi đích danh mọi người nêu ý kiến và hành động, cộng đồng của chúng ta sẽ trở nên an toàn và có trách nhiệm hơn. Vì lý do đó, bạn phải:

 

- Sử dụng chính email thật của bạn để sau này có thể dễ dàng lấy lại mật khẩu.

- Chỉ tạo một tài khoản (của riêng bạn) vì có thể tạo 20 web trên tài khoản của bạn

- Không chia sẻ mật khẩu, cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản Webvua của bạn hoặc chuyển tài khoản của bạn cho bất kỳ ai khác (để tránh trường hợp mất dữ liệu web và bị xóa tên miền ra khỏi web)

 

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp dịch vụ của Webvua rộng rãi cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể sử dụng Webvua nếu:

 

- Bạn chưa đủ 13 tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp tối thiểu tại quốc gia bạn để sử dụng Sản phẩm của chúng tôi).

- Bạn là tội phạm tình dục bị kết án.

- Trước đây, chúng tôi đã vô hiệu hóa tài khoản của bạn vì vi phạm các Điều khoản hoặc Chính sách của chúng tôi.

- Bạn bị cấm nhận các sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm của chúng tôi theo luật hiện hành.

 

2. Những điều bạn có thể chia sẻ và thực hiện trên Webvua

 

Chúng tôi muốn mọi người sử dụng Webvua để tạo 1 website riêng, thế nhưng không phải với cái giá là sự an toàn và khỏe mạnh của người khác hay tính toàn vẹn của cộng đồng. Do đó, bạn đồng ý không tham gia những hành vi được mô tả sau đây (hoặc tạo điều kiện hay hỗ trợ người khác thực hiện các hành vi đó):

 

1. Bạn không được sử dụng Sản phẩm của chúng tôi để thực hiện hoặc chia sẻ bất cứ điều gì:

 

Bất hợp pháp, gây hiểu nhầm, phân biệt đối xử hoặc lừa đảo.

Xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ.

 

2. Bạn không được tải vi-rút hoặc mã độc hại lên hoặc làm bất cứ điều gì có thể gây vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc ảnh hưởng tới hoạt động hay hình thức chuẩn xác của Sản phẩm của chúng tôi.

 

3. Bạn không được truy cập hay thu thập dữ liệu từ Sản phẩm của chúng tôi bằng những phương tiện tự động (khi chưa được chúng tôi cho phép trước) hay cố gắng truy cập dữ liệu mà bạn không được phép truy cập.

 

Chúng tôi có thể gỡ hoặc hạn chế quyền truy cập nếu bạn vi phạm các quy định này.

 

Nhằm mục đích tốt đẹp, chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo nội dung hoặc hành vi mà bạn cho rằng vi phạm quyền của mình (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ) hay các điều khoản và chính sách của chúng tôi.

 

3. Những quyền bạn cấp cho chúng tôi

 

Chúng tôi cần bạn cấp một số quyền để cung cấp dịch vụ:

 

1. Quyền sử dụng nội dung bạn tạo: Một số nội dung mà bạn tải lên, chẳng hạn như ảnh hoặc video, có thể được luật sở hữu trí tuệ bảo vệ.

 

2. Bạn có quyền sở hữu trí tuệ (chẳng hạn như bản quyền hoặc nhãn hiệu hàng hóa) đối với mọi nội dung mà mình tạo và chia sẻ trên Webvua. Các Điều khoản này không có quy định nào tước bỏ những quyền mà bạn có đối với nội dung của chính mình. Bạn được tự do chia sẻ nội dung của mình với bất kỳ ai khác, ở bất cứ đâu bạn muốn.

 

3. Tuy nhiên, để chúng tôi cung cấp dịch vụ, bạn cần cấp cho chúng tôi một số quyền pháp lý (gọi là "giấy phép") để sử dụng nội dung đó. Việc này chỉ nhằm mục đích cung cấp và cải thiện Sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi được mô tả trong Phần 1 ở trên.

 

4. Cụ thể, khi bạn chia sẻ, đăng hoặc tải lên nội dung được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ trên hoặc liên quan đến Sản phẩm của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí bản quyền trên toàn thế giới để lưu trữ, sử dụng, phân phối, sửa đổi, chạy, sao chép, trình diễn hoặc hiển thị công khai, dịch và tạo sản phẩm phái sinh từ nội dung của bạn. Điều này nghĩa là, ví dụ: nếu chia sẻ ảnh trên Webvua, bạn cho phép chúng tôi lưu trữ, sao chép và chia sẻ ảnh đó với người khác (phù hợp với cài đặt của bạn), chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi mà bạn sử dụng. Giấy phép này sẽ hết hiệu lực khi nội dung của bạn bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi.

 

5. Bạn có thể xóa từng hoặc tất cả nội dung trên website của bạn.

 

6. Khi bạn xóa nội dung web, người dùng khác sẽ không nhìn thấy nội dung đó nữa. Tuy nhiên, nội dung vẫn có thể tồn tại ở nơi khác trên hệ thống của chúng tôi nếu:

 

Không thể xóa ngay lập tức do các giới hạn kỹ thuật (trong trường hợp này, nội dung của bạn sẽ được xóa trong vòng tối đa 90 ngày kể từ thời điểm bạn chọn xóa);

 

Người khác đã sử dụng nội dung của bạn theo giấy phép này và họ vẫn chưa xóa nội dung (trong trường hợp đó, giấy phép này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi nội dung bị xóa); hoặc nếu việc xóa ngay lập tức sẽ hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc:

 

- Điều tra/xác định hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi vi phạm điều khoản và chính sách của chúng tôi (ví dụ: xác định hoặc điều tra hành vi lạm dụng Sản phẩm hay hệ thống của chúng tôi);

- Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, chẳng hạn như lưu giữ bằng chứng; hoặc

- Tuân thủ yêu cầu của một cơ quan hành chính hoặc tư pháp, cơ quan hành pháp hoặc tổ chức chính phủ;

 

7. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ nội dung trong thời gian cần thiết cho mục đích lưu giữ (khoảng thời gian chính xác sẽ thay đổi tùy từng trường hợp).

 

8. Trong mỗi trường hợp nêu trên, giấy phép này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi nội dung bị xóa hoàn toàn.

 

9. Quyền sử dụng tên, ảnh đại diện và thông tin về hành động của bạn với quảng cáo và nội dung được tài trợ: Bạn cho phép chúng tôi sử dụng tên, ảnh đại diện và thông tin về hành động của bạn trên Webvua bên cạnh hoặc liên quan đến quảng cáo, ưu đãi và các nội dung được tài trợ khác do chúng tôi hiển thị trên các Sản phẩm của mình mà không cần trả thù lao cho bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể cho bạn bè của bạn biết rằng bạn quan tâm đến một sự kiện được quảng cáo hoặc đã thích Trang do một thương hiệu (đã trả tiền cho chúng tôi để hiển thị quảng cáo của họ trên Webvua) tạo ra. Các quảng cáo như vậy sẽ chỉ hiển thị với những người được bạn cho phép xem hành động của mình trên Webvua.

 

10. Quyền cập nhật phần mềm bạn sử dụng hoặc tải xuống: Việc bạn tải xuống hoặc sử dụng phần mềm của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn cho phép chúng tôi tải xuống và cài đặt các bản cập nhật phần mềm, nếu có.