Hướng dẫn cách tạo và chỉnh sửa Menu của web

Menu là phần không thể thiếu của 1 website, và menu là chức năng mà Landingpage không có! Menu sẽ giúp bạn tạo những "thư mục" trong website, giúp khách hàng dễ tìm kiếm được sản phẩm/dịch vụ theo nhóm một cách logic nhất! Bạn có thể tạo hơn 5000 sản phẩm với từng "thư mục" khác nhau, giúp website của bạn sẽ trông rất ngăn nắp.

 

Để có thể hiểu và chỉnh sửa được menu thì bạn cần biết menu nằm ở đâu trên website?

Menu sẽ nằm ở dưới logo trên màn hình desktop

Và menu sẽ nằm ở góc trên cùng bên trái ở giao diện Mobie

 

 

Để bắt đầu thêm và sửa menu thì bạn cần vào quản trị website trên webvua.com, rồi rê chuột vào phần menu để thêm, sửa hoặc xoá menu đó đi:

nếu bạn nhấn thêm bên dưới là thêm menu con, còn thêm ở trên là thêm menu cha (có những giao diện mẫu có thể thêm menu cháu và có những giao diện không thêm được menu cháu)

 

Bạn thêm hoặc sửa thì đều sẽ nhảy ra bảng điều chỉnh này:

 

Có 5 lựa chọn trong phần menu mà bạn cần quan tâm

1. Trang chủ: khi khách hàng nhấn vào nút này thì sẽ nhảy về trang chủ của website

2. Danh mục sản phẩm: đây là danh mục bạn chọn khi muốn sắp xếp những sản phẩm vào đó. Khi bạn chọn vào danh mục sản phẩm thì sẽ có những danh mục sẵn của website hoặc bạn có thể tạo thêm các danh mục mới mà bạn muốn!

3. Danh mục tin tức: đây là danh mục bạn chọn khi muốn sắp xếp những tin tức vào đó. Khi bạn chọn vào danh mục tin tức thì sẽ có những danh mục sẵn của website hoặc bạn có thể tạo thêm các danh mục mới mà bạn muốn!

4. Chọn trang: bạn sẽ được chọn menu đó sẽ di chuyển đến trang chủ, giỏ hàng, đặt hàng hoặc liên hệ.

5. Địa chỉ web: bạn có thể gắn bất kỳ link web nào vào đây để khi khách click vào sẽ ra đúng link đó (ví dụ bạn có thể gắn link của facebook cá nhân của bạn vào đây)