Cách gắn video vào mô tả sản phẩm, bài viết hoặc trên trang chủ website

Các bạn muốn gắn video lên website? Bạn gắn như thế nào và nó sẽ hiển thị ở đâu?

Bạn chỉ có thể gắn video vào giao diện nào của Webvua có phần video ở ngoài trang chủ (còn những giao diện không có thì không thể gắn được video ở ngoài trang chủ). Nhưng bạn có thể gắn video trong phần mô tả của tất cả sản phẩm và tin tức trong website

 

 

Dưới đây là hình ảnh giao diện có video ở ngoài trang chủ:

Trước tiên hãy lên youtube và copy link

 

Rồi quay lại quản trị web nhấn vào nút sửa chỗ nào có video

 

Dán vào và lưu lại là video sẽ thay đổi tại trang chủ

 

 

Dưới đây là hình ảnh gắn video vào phần mô tả sản phẩm, tin tức:

Trước tiên hãy lên youtube, vào 1 video nào đó và nhấn nút chia sẻ

 

Tiếp theo nhấn vào nút nhúng

 

Tiếp theo copy đoạn mã code đó

 

Rồi bạn quay lại quản trị web và nhấn thêm hoặc sửa sản phẩm hoặc tin tức

 

Nhấn vào biểu tượng thêm, sửa video

 

Chuyển qua phần Embed và dán đoạn mã vừa copy từ youtube vào

 

Nó sẽ ra như vậy và nếu bạn muốn thay đổi kích thước thì nhấn vào video và nhấn lại nút thêm, sửa video

 

Thay đổi kích thước sao cho phù hợp với giao diện điện thoại rồi nhấn ok

 

Nếu có vấn đề trục trặc xảy ra thì bạn cứ làm lại các bước như trên nhé!