WEBVUA.COM xin phép giới thiệu sơ lược về dịch vụ của chúng tôi:
- Tạo website miễn phí hosting vĩnh viễn
- Miễn phí 20 giao diện vĩnh viễn
- Miễn phí subdomain vĩnh viễn
- Đơn hàng từ web thông báo về mail của bạn

Khi bạn tạo web xong và muốn gắn tên miền riêng của bạn vào web vừa tạo, bạn chỉ cần bỏ ra 250k/năm để tên miền của bạn gắn vào web vừa tạo (Tên miền thì bạn có thể tự mua hoặc mua từ Webvua đều được)

 

 

Cách quản trị web trên webvua.com